Johanna van Brabantstraat e.o.

Heusden

Herinrichting & Reconstructie
  • Water
  • Wegen
  • Riolering
  • Milieu
  • Vergunningen
  • Ontwerp

De Hertogin Johanna van Brabantstraat valt binnen de vesting van Heusden. Dit is een beschermd stadsgezicht: de woningen zijn alle oude woningen binnen de vesting. De rijbaan bestaat uit natuursteen (kinderkopjes) in combinatie met gebakken materiaal. In het gebied rondom de Johanna van Brabantstraat is sprake van wateroverlast. Bij hevige regenval kan het bestaande riool en de watergang Demer het overtollige water niet afvoeren. Door de gemeente is besloten het rioolstelsel binnen dit deel van de vesting Heusden te upgraden naar de huidige maatstaven.
 
Wij hebben in opdracht van de gemeente de gehele engineering van de rioolvervanging en -aanleg in de Johanna van Brabantstraat e.o. ter hand genomen. Naast de benodigde bodemonderzoeken en vergunningaanvragen bij de gemeente en het waterschap is tevens een bemalingsonderzoek uitgevoerd om de gevolgen van de bemalingen op de grondwaterstandsverlaging in de omgeving en daarmee de consequenties voor de omliggende bebouwing in beeld te brengen. Het werk is aanbesteed en naar volle tevredenheid uitgevoerd.