Aanleg Beverpad

Drimmelen

Herinrichting & Reconstructie
  • Wegen
  • Vergunningen
  • Ontwerp

Fietsen over een dijk met een uniek uitzicht over de Amer en De Biesbosch, dat is wat het prachtige Beverpad in de gemeente Drimmelen aan de toeristen en eigen inwoners biedt. De huidige fietsverbinding tussen Drimmelen en Lage Zwaluwe verloopt deels over de dijk en deels over bestaande landwegen. Voor fietsers niet ideaal om telkens het dijklichaam op en af te fietsen met verkeersonveilige situaties in combinatie met gemotoriseerd verkeer van dien. De gemeente heeft daarom besloten de fietsverbinding volledig vrijliggend te maken.
 
Door de gemeente Drimmelen is aan ons opdracht gegeven om tracés te onderzoeken naar de technische mogelijkheden en kostenconsequenties. Nadat het voorkeurstracé was gekozen is door ons de gehele uitwerking van het ontwerp tot en met een aanbesteed werk uitgevoerd. Door de vele hoogteverschillen en taluds wat bij een dijklichaam komt kijken, hebben we het ontwerp uitgewerkt in 3D. Het dijklichaam wordt beheerd door het waterschap Brabantse Delta. Met het waterschap is vele malen overleg gevoerd om de vergunningprocedure voor het werken op en in een waterkering tot een goed einde te brengen.